firma godna zaufania
certyfikat ssl
certyfikat ssl
ceneo
rzetelna firma
cirf
opineo
rzetelny regulamin
uczciwy przedsiebiorca

ReklamacjaKupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@mediasklep.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
        - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
        - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
        - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
        - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


  Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
  Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres info@mediasklep.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.Adres do obsługi reklamacji:
"GREKOS" dział reklamacji
ul. Gaikowa 41A
43-220 Bojszowy
Pobierz Formularz Reklamacyjny